§ 1 [informacje ogólne]

 1. Strona internetowa www.lipowydwor.com (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 25-060 Zagnańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000344738, REGON: 260348820, NIP: 6572841100, tel. +48 41 2016 210, e-mail: rodo@swietokrzyskapolana.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”).
 3. W ramach działalności Lipowego Dworu prowadzonej poza Stroną Internetową mogą być zbierane dane osobowe osób, które odwiedziły Lipowy Dwór, w szczególności gości na przyjęciach organizowanych w Lipowym Dworze.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 

§ 2 [dane osobowe gości]

 1. W związku z prowadzoną działalnością polegającą na organizacji przyjęć, Administrator może przetwarzać dane gości, którzy odwiedzili Lipowy Dwór (dalej: „Goście”). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko gościa, jeśli organizator przyjęcia w Lipowym Dworze udostępnił Administratorowi takie dane. Może to nastąpić na przykład, gdy dla takiej osoby zapewniany jest nocleg na terenie kompleksu „Świętokrzyska Polana”.
 2. Administratorem danych osobowych Gości jest Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 25-060 Zagnańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000344738, REGON: 260348820, NIP: 6572841100, tel. +48 41 2016 210, e-mail: rodo@swietokrzyskapolana.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Gości w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z organizatorem przyjęcia.
 4. Administrator nie udostępnia danych Gości podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków udostępnienia danych swoim podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), których usługi są potrzebne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Administratorem; podmioty te nie przetwarzają danych we własnych celach.
 5. Dane osobowe Gości Administrator przechowuje przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z organizacją przyjęcia.
 6. Osobom, który dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu wykonania powyższych praw osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 

§ 3 [pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  • przeglądarka Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Microsoft Edge;
  • przeglądarka Opera;
  • przeglądarka Safari .
 10. Administrator może korzystać z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.